Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży projektów
Składający zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zapisów poniższego Regulaminu.

  1. Postanowienia
   1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Spółkę Domea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98 gotowych projektów domów jednorodzinnych (zwanych dalej Projektami) oraz dodatków do projektów poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.domea.pl (zwaną dalej Serwisem).
   2. Dokonując zakupu poprzez Serwis www.domea.pl, Klient zawiera umowę ze Spółką Domea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000401234, NIP: 5862274436, REGON: 221558053.
   3. Domea Sp. z o.o. jest właścicielem domeny i znaku Domea. Projekty domów oraz posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści i obrazów znajdujących się na stronie internetowej www.domea.pl.
   4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
   5. Klient korzystający z Serwisu nie może przekazywać treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym. Zamówienia zawierające takie treści, jak również zamówienia niejasne lub niezawierające pełnych danych, nie będą realizowane.
   6. Sprzedający może odstąpić od realizacji otrzymanego zamówienia również w przypadku:
    a) nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego,
    b) braku potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od jego złożenia przez Kupującego.
   7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone w Serwisie informacje o produktach oferowanych do sprzedaży były prawidłowe.
   8. Ceny uwidocznione w Serwisie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich i są cenami za elektroniczną dostawę Projektu w formacie PDF. Wybranie opcji fizycznej dostawy wydrukowanych egzemplarzy projektu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 150.00 zł brutto (za wydruk i dostawę projektu).
   9. Każda osoba składająca zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z zawartych w nim zasad.
   10. Podczas dokonywania zakupów w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
   11. Serwis jest własnością Domea Sp. z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy korzystający z Serwisu z terytorium nie będącego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie zgodne z prawem obowiązującym w kraju, z którego korzystają z Serwisu.
  2. Dane osobowe
   1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania adresów e-mail Klientów w celach marketingowych.
   2. Przed akceptacją zamówienia Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:
    "Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu www.domea.pl oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Domea Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni moich danych osobowych teraz i w przyszłości na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z regulaminem, poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania".
   3. Niezłożenie przez klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi zaakceptowanie i wysłanie oraz realizację zamówienia przez Domea Sp. z o.o.
   4. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
  3. Płatność
   1. Płatności za zamówiony Projekt można zrealizować w następujący sposób:
    a) za pobraniem — płatność u kuriera,
    b) gotówką – przy odbiorze osobistym,
    c) poprzez wpłatę na rachunek bankowy,
    d) kartą płatniczą,
    e) e-przelewem.
   2. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w punkcie 1c), cenę zakupionego projektu wraz z kosztami wydruku i dostawy należy wpłacać na konto bankowe nr 77 1440 1026 0000 0000 1419 7982. Po wybraniu płatności przelewem na rachunek bankowy klient otrzyma fakturę pro forma.
   3. Każda dokonana płatność zostanie potwierdzona fakturą VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie po otrzymaniu płatności. Przy sprzedaży projektu w formacie PDF faktura VAT zostanie wysłana za pocztą elektroniczną i będzie dostępna do pobrania poprzez indywidualne konto użytkownika w Serwisie (zakładane w procesie rejestracji i logowania do Serwisu).
  4. Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu domea.pl. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  1. Elektroniczny zakup projektów
   1. Realizacja zamówienia
    1.1 Wszystkie zamówienia są potwierdzane przesyłaną do Zamawiającego wiadomością e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
    1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie kliknięcia w link potwierdzający złożenie zamówienia przez Zamawiającego.
    1.3. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie przed dokonaniem zapłaty i udostępnieniem projektu do pobrania poprzez konto użytkownika w Serwisie.
    1.4. Zamawiający otrzyma dostęp do pobrania projektu poprzez indywidualne konto użytkownika w Serwisie po dokonaniu zapłaty należności za projekt.
   2. Czas i sposób dostawy projektu
    2.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty do Zamawiającego wysyłana jest wiadomości e-mail informująca o pozytywnym przebiegu transakcji i możliwości pobrania projektu poprzez indywidualne konto użytkownika w Serwisie.
    2.2. Projekt zostanie udostępniony do pobrania poprzez indywidualne konto użytkownika w Serwisie nie później niż w ciągu 24 godzin od czasu otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty.
   3. Hologramy
    3.1. W przypadku projektów dostarczanych w formie elektronicznej, po dokonaniu zakupu Zamawiający otrzymuje hologramy potwierdzające oryginalność projektów. 8 sztuk hologramów (2 sztuki na każdy egzemplarz projektu) zostanie wysłanych listem poleconym na adres Zamawiającego podany podczas rejestracji, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zakupu projektu. Hologramy należy wkleić na stronie tytułowej projektu i rzucie parteru w zaznaczonych miejscach na każdym z 4 egzemplarzy projektu.
    3.2. Projekty bez wklejonych hologramów będą traktowane jako nielegalna kopia.
   4. Znak wodny
    4.1. Wszelkie przesyłane drogą elektroniczną pliki zaopatrzone zostaną w transakcyjne znaki wodne, wskazujące Klienta, który dokonał zakupu projektu.
    4.2. Znak wodny to unikalna informacja (pozwalająca na identyfikację) indywidualna dla każdego Kupującego zapisana w treści zakupionego projektu w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub usunięcie.
    4.3. Znak wodny zawiera informacje, czyli dane osobowe oraz indywidualne znaki graficzne, umożliwiające identyfikację zakupionych plików z konkretnym Kupującym.
    4.4. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie indywidualnego znaku wodnego zawierającego dane osobowe i znaki graficzne na każdej stronie projektu.
    4.5. Znak wodny nie ma wpływu na jakość i czytelność projektu. Jego celem jest uniemożliwienie nielegalnego udostępniania projektu w postaci plików.
   5. Umowa sprzedaży, reklamacja i zwroty
    5.1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.
    5.2. Ze względu na szczególny charakter sprzedaży projektów domów w formie plików, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
    5.3. W przypadku, gdy zakupiony projekt w postaci plików pdf okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną, np. gdy nie uruchamia się poprawnie lub pobrany plik z projektem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zawartości opracowania znajdującym się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, Zamawiający może wystąpić do Domea Sp. z o.o. z reklamacją.
    5.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta: imię, nazwisko, adres, nazwę Projektu podlegającego reklamacji, numer faktury VAT a także przyczynę i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje prosimy kierować na adres biuro@domea.pl.
    5.5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należne koszty zostaną zwrócone w ciagu 10 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
    5.6. Ze względu na szczególny charakter sprzedaży projektów w postaci plików, Serwis nie udostępnia możliwości wymiany projektu na inny i jego zwrotu.
   6. Prawa autorskie i zasady wykorzystania projektu
    6.1. Domea Sp. z o.o. posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich prezentowanych projektów domów oraz treści i obrazów znajdujących się na stronie internetowej www.domea.pl.
    6.2. Domea Sp. z o.o. udzieli kupującemu bezpłatnie licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie projektu w celach budowlanych po dokonaniu zapłaty za projekt.
    6.3. W ramach licencji Domea Sp. z o.o. udzieli zgody na wykonanie zmian adaptacyjnych w Projekcie za zasadach opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
    6.4. Kupujący nie może przenieść licencji i wynikających z niej uprawnień na inne osoby.
    6.5. Domea Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania dalszych licencji na Projekty na rzecz dowolnych osób trzecich.
    6.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie autorskich praw majątkowych Domea Sp. z o.o., w szczególności w przypadku udostępniania projektu w postaci plików na rzecz osób trzecich.
    6.7. Wszystkie projekty w postaci plików zostaną trwale oznaczone w sposób umożliwiający zidentyfikowanie Kupującego na wypadek naruszenia zasad wykorzystania projektu określonych w niniejszym Regulaminie.

Kupujący wyraża zgodę na oznaczenie projektu znakiem wodnym zawierającym jego dane osobowe i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia projektu oznaczeń.

 1. Zakup projektów wydrukowanych z dostawą
  1. Realizacja zamówienia
   1.1. Wszystkie zamówienia są potwierdzane przesyłaną do Zamawiającego wiadomością e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
   1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie kliknięcia w link potwierdzający złożenie zamówienia.
   1.3. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do czasu wysłania projektu.
   1.4. Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie po otrzymaniu płatności i będzie dostępna do pobrania poprzez indywidualne konto użytkownika w Serwisie. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z przesyłką.
  2. Czas i sposób dostawy projektu
   2.1. W przypadku zakupu projektu w formie wydruku i wyboru formy tradycyjnej dostawy za pośrednictwem kuriera w miejsce wskazane przez Zamawiającego, Projekt zostaje przekazany kurierowi w ciągu do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania przelewu na koncie lub wyboru opcji za pobraniem.
   2.2. Wysyłka towaru realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele wysyłka nie jest realizowana.
   2.3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie wysyłki Sprzedający stara się wysyłać tak, aby dotarły do Klienta w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych.
   W przypadku niedostarczenia paczki w podanym czasie Sprzedający złoży reklamację w przedsiębiorstwie transportowym.
   2.4. Ustalenie przyczyn opóźnienia i ewentualne sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się towar w doręczeniu przez firmę kurierską, jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny Kupującego z oddziałem firmy kurierskiej, zlokalizowanie przesyłki za pomocą serwisu lub kontakt z firmą Domea Sp. z o.o.w formie telefonicznej, pod numerem telefonu 730-900-910 lub drogą mailową na adres: biuro@domea.pl
   2.5. Kupujący w dniu nadania paczki otrzymuje pocztą elektroniczną lub smsem dane firmy kurierskiej oraz numer przesyłki. Numer przesyłki może posłużyć do lokalizacji zakupionego towaru, jeżeli przewoźnik udostępnia taką usługę.
   2.6. Odbiór osobisty towaru możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym oraz ustaleniu terminu odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w Biurze Projektowym Domea pod adresem: Gdynia (81-451) przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98.
   2.7. Koszty transportu przesyłek międzynarodowych są naliczane indywidualnie.
  3. Umowa sprzedaży, reklamacja i zwroty
   3.1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.
   3.2. Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru jest możliwy, gdy towar nie był w żaden sposób użytkowany i wykorzystywany. Kupujący, chcący dokonać zwrotu towaru, zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Pracownik Domea Sp. z o.o. niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym, celem ustalenia dogodnej formy zwrotu towaru.
   3.3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta: imię, nazwisko, adres, rodzaj Produktu, który podlega reklamacji, numer faktury VAT, a także przyczynę i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje prosimy kierować na adres biuro@domea.pl.
   3.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
   3.5. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół reklamacyjny. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.
   3.6. W przypadku zakupu drukowanych egzemplarzy projektu istnieje możliwość wymiany projektu na inny lub zwrotu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu.
   3.7. Zwroty za pobraniem jak również zwroty niepoprzedzone pisemną deklaracją zwrotu nie będą przyjmowane.
   3.8. W celu wymiany projektu na inny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 730-900-910 lub mailowy na adres biuro@domea.pl.
   3.9. Warunkiem zwrotu zapłaconej kwoty w pełnej wysokości jest dotrzymanie terminu odesłania projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu w nienaruszonym stanie. W sytuacji przekroczenia terminu zwrotu projektu zapłacona kwota zostanie pomniejszona o 35% ceny projektu.
  4. Prawa autorskie i zasady wykorzystania projektu
   4.1. Domea Sp. z o.o. posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich prezentowanych projektów domów oraz treści i obrazów znajdujących się na stronie internetowej www.domea.pl
   4.2. Domea Sp. z o.o. udzieli kupującemu bezpłatnie licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie projektu w celach budowlanych po dokonaniu zapłaty za projekt.
   4.3. W ramach licencji Domea Sp. z o.o. udzieli zgody na wykonanie zmian adaptacyjnych w Projekcie na zasadach opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   4.4. Kupujący nie może przenieść licencji i wynikających z niej uprawnień na inne osoby.
   4.5. Domea Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania dalszych licencji na Projekty na rzecz dowolnych osób trzecich.
   4.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie autorskich praw majątkowych Domea Sp. z o.o., w szczególności w przypadku udostępniania projektu na rzecz osób trzecich.

Załącznik nr 1

Zawartość dokumentacji projektowej:
— projekt architektoniczny,
— projekt konstrukcyjny,
— projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej,
— projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych,
— uprawnienia Projektantów,
— zgodę na wykonanie zmian adaptacyjnych.

Załącznik nr 2

Dopuszczalne zmiany adaptacyjne w projekcie.
Domea Sp. z o.o. zezwala na wykonanie zmian adaptacyjnych w projekcie pod warunkiem wykonania adaptacji przez osobę posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane, z zachowaniem zasad prawa budowlanego. Adaptację uwzględniającą ponadstandardowe zmiany w konstrukcji budynku należy wykonać, dbając o prawidłową kompozycję elewacji oraz rozwiązania techniczne i estetyczne.
W szczególności zezwala się na wykonanie następujących zmian adaptacyjnych:
— zmianę usytuowania ścian konstrukcyjnych i działowych,
— zmianę wymiarów zewnętrznych budynku,
— zmianę wymiarów, usytuowania lub likwidację otworów okiennych i drzwiowych,
— zmianę wysokości budynku,
— zmianę kąta nachylenia dachu,
— zmianę usytuowania lub likwidacja kominów,
— zmianę wymiarów, dobudowanie lub likwidację balkonów,
— zmianę konstrukcyjnych materiałów budowlanych,
— wykonanie podpiwniczenia budynku.