PROJEKTY DOMÓW

Wymiary działki
16.50m×24.24m
Pow. zabudowy
138.41m2
Wysokość budynku
6.47m
Kąt dachu
35°
Pow. użytkowa 104 m2
Wymiary działki
25.60m×25.10m
Pow. zabudowy
205.76m2
Wysokość budynku
7.15m
Kąt dachu
35°
Pow. użytkowa 136 m2
Wymiary działki
25.63m×25.10m
Pow. zabudowy
200.88m2
Wysokość budynku
6.14m
Kąt dachu
30°
Pow. użytkowa 157 m2
Wymiary działki
23.84m×21.04m
Pow. zabudowy
167.49m2
Wysokość budynku
8.90m
Kąt dachu
40°
Pow. użytkowa 150 m2