PROJEKTY DOMÓW

Wymiary działki
25.14m×21.10m
Pow. zabudowy
193.70m2
Wysokość budynku
7.29m
Kąt dachu
28°
Pow. użytkowa 127 m2
Wymiary działki
25.08m×17.60m
Pow. zabudowy
152.69m2
Wysokość budynku
8.25m
Kąt dachu
35°
Pow. użytkowa 147 m2
Wymiary działki
16.50m×24.24m
Pow. zabudowy
138.41m2
Wysokość budynku
6.47m
Kąt dachu
35°
Pow. użytkowa 104 m2
Wymiary działki
21.99m×22.85m
Pow. zabudowy
169.65m2
Wysokość budynku
8.62m
Kąt dachu
22°
Pow. użytkowa 221 m2